Občas mi po mém dlouhém vedení přijde dobrá inspirace.
6. 7. 2022 7:58
Rubrika: Nezařazené

Na sklonku školního roku jsem spolu s dalšími pěti přáteli uskutečnil cestu do Neapole a jejího jižního okolí. Tato cesta byla především krajanskou návštěvou kamarádky, která několik měsíců pobývá na stáži na neapolské univerzitě.Při plánování té…


1. 8. 2021 20:10
Rubrika: Nezařazené

V předposledním verši 15. kapitoly Lukášova evangelia, což je samý závěr podobenství „O marnotratném synovi“, které někteří nazývají podobenstvím „O milosrdném otci“ je odpověď tohoto dobrotivého otce jeho staršímu synovi, který se pohoršuje nad…


29. 5. 2021 19:51
Rubrika: Nezařazené

V sobotu 8. týdne v mezidobí se čte závěr 11. kapitoly Markova evangelia (Mk 11,27-33). Když jsem těm slovům naslouchal velmi rychle mi k tomu přišla určitá analogie s evangelním úryvkem předchozího dne – pátku 8. týdne, kdy se čte předchozí pasáž …


24. 3. 2021 16:08
Rubrika: Nezařazené

S blížící se slavností Zvěstování Páně (nebo také Zvěstování Panně Marii) mi vyskočilo pár podnětů a inspirací. Někdy je tato událost výtvarným uměním prezentována obrazem, kterak anděl klečí před Marií. Na jiných obrazech se spíš vznáší a Maria tak…


6. 6. 2018 19:45
Rubrika: Nezařazené

Před časem jsem zpracovával seminární práci na téma "Reklama a já", kde jsem měl za úkol formulovat vlastní pohled na reklamu a vlastní zkušenosti s tímto fenoménem. Zde je text úvahy: Předtím, než začnu posuzovat kladné a záporné stránky reklamy,…


3. 3. 2018 5:33
Rubrika: Nezařazené

V poslední době jsem četl nějaká pojednání o škodlivosti nadměrného užívání moderních „hraček“, tedy různých těch elektronických udělátek na zabavování lidí. Nebudu se pouštět do hodnocení rodičů, kteří si místo dětí všímají svých příručních…


30. 9. 2016 13:53
Rubrika: Nezařazené

Stejně jako v předchozích letech jsem využil možnost jet během září do Itálie. Hlavním cílem byla návštěva v klášteře Betlémských bratří na Monte Corona nedaleko města Umbertide ve střední Itálii. Kdo zná sestru Hanku Kláru z Prahy, nyní suor…


4. 12. 2014 17:46
Rubrika: Nezařazené

V tomto filmu, mne kromě jiných, zaujaly dva momenty: 1. Biologické matky (biologičtí otcové hrají ve filmu - nebo i ve skutečnosti - dosti okrajovou roli, pokud jsou vůbec známí) vysvětlují náhradní matce, že nemá právo vměšovat se do jejich…


14. 2. 2012 19:51
Rubrika: Nezařazené

Vztahy představitelů církevních a státních jsou v různých krajinách různé. Dokonce u nás se teď diskutuje o roli pražského arcibiskupa. Mne však zaujalo, když jsem si četl o situaci v Rusku a ve Spojených státech. Podle kusých informací, které mám k…


3. 2. 2012 16:30
Rubrika: Nezařazené

Zachytil jsem dnes zprávy o probíhajícím projednávání návrhu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Samotné toto téma je velmi zajímavé, byla mu i na signálech věnována pozornost a pravděpodobně ještě bude. Já bych se…


  • 1
  • 2
Autor blogu Grafická šablona Nuvio